CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KHAI NGUYÊN

» Địa chỉ: Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM
» Số điện thoại: 08 9831 3265
» Email: khainguyentea@gmail.com